Fysioterapia

Valitettavasti tällä hetkellä kaikki yksilö-ja hoitoajat ovat pois tarjonnasta.

Hyvään hoitotulokseen pääseminen edellyttää fysioterapeuttista alkututkimusta, jonka pohjalta tehdään hoitosuunnitelma. Useimmat nivel-ja lihasoireet ovat lähtöisin virheellisistä asento-ja liiketottumuksista. Siksi koenkin tärkeäksi auttaa asiakastani muutoksen aikaansaamiseksi. Ohjaamalla asiakastani uudistamaan omia tapojaan liikkua ja käyttää kehoaan niin arjessa kuin liikuntasuorituksissa tai työkuormituksissa, voidaan saada aikaan muutoksia. Näin mahdollistuu oireiden tehokas hoito ja ennaltaehkäisy. Myös erilaisten liikunta-ja urheiluvammojen sekä leikkausten jälkitilojen hoito kuuluu fysioterapiaan.

Sovellan fysioterapiassa jokaisen asiakkaani kohdalle yksilöllisesti erilaisia hoitokeinoja ja terapiamenetelmiä. Näitä ovat mm. erilaiset manuaalisen terapian keinot, OMI-terapia, MDT-terapia (McKenzie menetelmä), kinetic control, pilates, faskiakäsittelyt sekä fysikaalinen terapia ja kinesioteippaus.

Hoitoon voit hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Teen myös kotikäyntejä Jämsän alueella. Lääkärin lähetteellä KELA korvaa osan hoidon kustannuksista. Minulla on käytössä KELAn suorakorvauspalautus, jolloin maksat hoidoista suoraan vain oman osuutesi, haen puolestasi kelakorvauksen. Kelakorvauksen saat esittämällä kelakortin.

Katso lisää Kelan sivuilta: Kela

Lisätietoja fysioterapian eri menetelmistä:

MDT, Mekaaninen diagnosointi ja terapia, McKenzie menetelmä

Mekaaninen diagnostisointi ja hoito alkaa potilaan taudinkuvan määrittelyllä ja fyysisellä tutkimuksella, missä pääpaino on oireiden alalysoinnissa suhteessa tiettyihin toistettuihin rangan liikkeisiin ja pitkäkestoisiin asentoihin. Potilaalle suunnitellaan yksilöllinen hoito-ojelma huomioiden hänen kipunsa, oireensa sekä liikeiden sujuvuus.

Hoidon päätavoitteina ovat kivun poistaminen, rangan täydellisen toiminnan palauttaminen sekä ehkäistä vaivan uusiutuminen ja paheneminen.

Hoito koostuu spesifeistä harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä sekä ensiapu-ohjeiden opetuksesta uusien kipuepisodien pahenemisen ehkäisemiseksi. Harjoitukset alkavat AINA ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Näistä itse-hoito harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen mahdollisen seuraavan episodin ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen.

Lisätietoja saat Suomen McKenzie Instituutin omilta sivuilta: McKenzie

OMI, Orthopaedic medicine international

OMI tulee sanoista Orthopaedic medicine International ja tarkoittaa kliinistä ortopedistä lääketiedettä. Se pohjautuu James Cyriaxen standartisoituun kliiniseen tutkimiseen. 
Muutama tärkeä ydinasia OMI:sta:
 •  säteilykivun täydellinen ymmärtäminen ja rakenteiden embryologinen alkuperä,
 •  toiminnallisen ja topografisen anatomian hyvä tuntemus,
 •  tarkka ja systemaattinen haastattelu ja kliininen tutkiminen joka perustuu selektiivisen jännityksen periaatteisiin,
 •  tarkka arvioiminen oirekuvasta, miten syntynyt ja useiden oireiden evoluutio


Tarkka diagnoosi usein mahdollistaa täsmennettyä terapiaa: injektiota/infiltraatiota, syvää poikittais-käsittelyä, kapselin venytystä, mobilisointia, manipulaatiota, vetohoitoa jne. 

Tämä kliininen hoitomenetelmä on kauan osoittanut tehokkuutensa sekä lääkäreille että fysioterapeuteille päivittäisessä työssä.
Katso lisää OMI:n Suomen järjestön sivuilta: OMI Finland
tai kansainvälisiltä sivuilta: OMI Global

Faskiakäsittely

Faskia on sidekudosta, joka ympäröi ja menee läpi koko kehon jatkuvana kolmiulotteisena verkkona. Jos faskian toiminta ei ole kunnossa, niin osa lihassupistuksen voimasta jää hyödyntämättä. Faskian tehtävänä on tukea lihasten toimintaa, välittää voimia, jakaa kuormaa ja jännitystä koko elimistöön.

Virheelliset asento ja -liiketottumukset, elintavat, ravinto, työympäristö ja perintötekijät muokkaavat kalvoja ja aiheuttavat aika ajoin niihin kireyksiä ja lukkiumia, jolloin kalvot eivät pääse liukumaan normaalisti lihasaktivaation aikana. Fascioiden tiukentuessa ja kalvojen välisen liikkeen vähentyessä kalvojen toiminta voimien välittäjänä heikkenee, jolloin lihasten tuottamaa voima vähenee. Lihakset, joissa on krooninen osittainen jännitystila, tulevat kipeiksi ja särkeviksi, koska faskiakalvot kiristävät jatkuvasti. Ko. lihakset muuttuvat heikoiksi ja kömpelöiksi. Liikunnassa syntyvien vammojen riski kasvaa. Ne saavat aikaan jatkuvan energian puutteen tunteen kehossa. Lisäksi ne luovat ryhtihäiriöitä sekä huonon painonjakautumisen nivelissä.

Pitkäaikaisissa jännitystiloissa, vaikka lihas saadaan rentoutumaan, niin faskia jää jännittyneeksi ja palauttaa virheasennon takaisin. Myös on hyvä huomioida, että lihasrelaksanttilääkkeet vaikuttavat lihakseen eivät faskiaan.

Fascian käsittelyssä kehon eri lihaskalvoja käsitellään manuaalisesti liu’uttamalla, tällä pyritään vapauttaman kalvojen kireydet ja lukkiumat. Apuna käytetään sekä terapeutin toteuttamia passiivisia liikkeitä, asiakkaan itse suorittamia aktiivisia liikkeitä ja hengitystä. Hoitoasennot ovat istuen, selällään, vatsallaan tai kyljellään kohdekudoksesta riippuen.

Käsittelyillä saadaan usein selkeitä vaikutuksia jo ensimmäisellä hoitokerralla. Fascia käsittely voidaan tehdä itsenäisenä hoitona tai yhdistää muihin käyttämiini hoitomenetelmiin.

Lihaskalvojen käsittelyä ei suositella tehtäväksi, jos ihossa on infektioita, tuoreita haavoja tai vammoja. Kalvojen käsittelyä ei suositella myöskään, jos sinulla on pahanlaatuisia kasvaimia, sairastat hemofiliaa tai sinulla on suurentuneita imusolmukkeita.  Tuoreeseen tuki- ja liikuntaelin vammaan, iskeemiseen kudokseen eikä laskimotukosten alueelle käsittelyä ei suositella.

Kinetic control

Kinetic Control on kansainvälinen fysioterapeuttien ryhmä, jonka ovat luoneet fysioterapeutit Sarah Mottram ja Mark Comerford. Kinetic Control systeemin tavoitteena on tarkan tutkimisen perusteella löytää jokaisen potilaan kohdalla yksilölliset syyt kipujen ja toiminnanhäiriön taustalla, jonka perusteella voidaan suunnitella yksilöllinen kuntoutusohjelma tarkasti määriteltyjen testien perusteella.

Perusajatuksena on se, että hallitsematon, liiallinen liike aiheuttaa kivun. Kivuliaan liikkeen paikka ja suunta tulisi löytää haastattelun ja eri testien pohjalta, yksilöllisesti valittuna. Harjoitteiden tavoitteena on palauttaa liikkeen normaali kontrollijärjestelmä kivun lievittymiseksi, toimintahäiriön korjaamiseksi ja toimintakyvyn parantumiseksi. Lisäksi kuntoutusajatus perustuu ihmisen anatomian, biomekaniikan ja fysiologian ymmärtämiseen kipujen sekä toiminnanhäiriöiden taustalla. Jokaisella kuntoutuksessa käytettävällä toimenpiteellä ja/tai harjoitteella on oma tarkoituksensa ja tavoitteensa.

Eli yhdistämällä manuaaliterapia Kinetic Control-menetelmään:

 • lievitetään jo aikaisessa vaiheessa kipua ja oireita
 • normalisoidaan lihaksen ja lihasten välistä toimintaa
 • parannetaan liikekontrollia
 • annetaan kudoksille aikaa parantua
 • ennaltaehkäistään ja vähennetään riskiä uusille, toistuville kiputiloille

Eli tällä kuntoutusmallilla pystyt jatkamaan sitä aktiviteettia, mistä pidät.

Kinesioteippaus

Kinesioteippauksen kehitti japanilainen kiropraktikko Kenzo Kase jo 1970-luvulla. Kinesioteippausta käytettiin mm. Pekingin olympialaisissa urheiluvammojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Kinesioteippaus antaa tukea kuntoutumiseen tukiteippauksen tavoin monissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa vähentämällä kipua ja lisäämällä liikkuvuutta sekä lihasvoimaa. Perinteisestä urheiluteippauksesta kinesioteippaus eroaa siten, ettei se rajoita tuettavan alueen liikettä, vaan tuki perustuu tuntoaistin stimulaatioon.

Tavoitteena kinesioteippaustekniikoilla on elimistön oman paranemisprosessin tukeminen mm. edistämällä lymfa- ja verenkiertoa sekä arpikudosen paranemista. Kinesioteipillä voidaan lisätä nivelen liikkuvuutta, ohjata niveltä toimimaan mekaanisesti oikein tai tuoda niveleen tarvittaessa tukeakin vetämällä teippi kireälle, tai asettamalla useampia teippikerroksia. 

Kinesioteippauksen etuja ovat mm. laaja käyttöalue, hyvä hinta-vaikuttavuus suhde, käyttönopeus ja helppokäyttöisyys. Vaikutusmekanismit vaihtelevat sen mukaan, mitä tekniikkaa käytetään. Yleisimmin käytettäviä teippaustekniikoita ovat niveltekniikka, tukiteippaus, nestekiertoa parantava ja turvotusta lievittävä teippaus sekä arpikudosta pehmittävä teippaus. Kinesioteippausta voidaan hyödyntää sekä akuuteissa vammoissa että pidemmällä aikavälillä syntyneissä ylikuormitustiloissa kuten tenniskyynärpään tai ns. hiirikäden hoidossa. 

Kinesioteippauksen teoreettisia vaikutuksia:

 • Kipu lievittyy
 • Liikkuvuus lisääntyy
 • Lihasvoima kasvaa
 • Heikentynyt verenkierto ja imunestekierto vilkastuvat
 • Fibroottinen kudos (arpi) pehmenee
 • Nivelmekaniikka paranee ja opitaan oikea liikemalli
 • Nivelen tuki lisääntyy
 • Lihaksen tonus normalisoituu
 • Lumevaikutus
Lue lisää: Kinesiopiste
%d bloggaajaa tykkää tästä: